Instructor Fitness

Curs instructor fitness – cod COR 342302 –

Instructorul de fitness  îşi desfăşoară activitatea în spaţii/săli special amenajate şi dotate cu echipamente specifice.

Instructorul fitness trebuie sa aibe competenţe referitoare la identificarea cerinţelor clienţilor, stabilirea tipurilor de programe de întreţinere corporală şi a tipurilor de exerciţii de fitness adecvate acestor cerinţe, precum şi la stabilirea necesarului de aparate şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de fitness ce urmează să fie efectuate de către clienţi, asigurând tot timpul funcţionalitatea aparatelor de fitness disponibile.

În desfăşurarea activităţii sale, instructorul de fitness utilizează un complex de echipamente specifice (aparatele şi accesoriile de fitness), cărora le asigură permanent funcţionalitatea (prin verificare şi întreţinere curentă), cu respectarea condiţiilor precizate în regulamentul intern al sălii.

Cursantul va dobândi următoarele cunoștințe și abilități:

 • anatomia și fiziologia umană;
 • elaborarea programelor de fitness;
 • curs de prim ajutor;
 • verificarea și întreținerea aparaturii de fitness;
 • evaluarea practicantului;
 • elaborarea de programe individuale;
 • noțiuni necesare pentru activitatea de antrenor personal;
 • cunoștiințe privind conceperea antrenamentelor de fitness individualizate;
 • acordarea de consultanță privind nutriția sănătoasă și diete personalizate;
 • comunicarea cu practicantul, în vederea motivării și responsabilizării acestuia;
 • aspect privind legislația antidoping;
 • modul de pregatire pentru sportivii de performanță;
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Cerere de înscriere
Contract de formare profesională
CI – original și copie
Certificat de naștere (copie)
Certificat de căsătorie (copie) – dacă este cazul
Copie diplomă de bac sau adeverință de terminare a minim 12 clase
Adeverință medicală
Copie chitanță rata I
Cazier
Recomandare din partea unui club cu CIS + diploma dupa ultimul grad

Înscrieri la 0722.312.769 / 0786.288.666, sau e-mail: secretariat@jissendo.ro.

De descărcat, completat și semnat:
Cerere de inscriere - instructor fitness
Contract de formare profesionala - instructor fitness
Recomandare club
Adeverinta practica